Hur går trädfällning till?

Hejsan, jag pratade med en vän i Växjö som jag inte sett på evigheter. För jag bor ju i Bräcke och bor man så långt ifrån varandra kan man inte ses ofta, tur att man kan ringa och prata då! Han hade fått hjälp med trädfällning och jag ska dela med mig om vad han berättade om detta!

Trädfällning är alltså processen med att fälla träd. Det kan vara svårt och farligt att göra det själv, därför är det bäst att låta någon annan göra det åt dig. En skogsvaktare, trädgårdsmästare eller liknande professionell person kommer att kunna göra det på ett säkert och effektivt sätt.

Det finns olika metoder för att fälla ett träd. Den ena metoden är att använda sprängmedel. Detta är den snabbaste och mest effektiva metoden, men det är också den farligaste. Det finns en stor risk för skador på omgivande byggnader och personskador.

Den andra metoden är att använda en så kallad bandmaskin. En bandmaskin är en maskin som används för att dra ett tjockt band runt trädet. Bandet dras åt tills trädet böjs eller bryts. Detta tar några timmar, men det är mycket säkrare än sprängmedel.

När man fäller ett träd måste man också tänka på hur man ska göra för att få ner trädet på marken på ett säkert sätt. Det finns olika metoder för detta också. En av metoderna är att använda en kran. En kran kommer att lyfta upp trädet och sedan låta det sakta ner på marken.

En annan metod är att använda en kedja. Man fäster en kedja runt stammen av trädet och sedan drar man i kedjan tills trädet faller. Detta tar lite längre tid, men det är mycket säkrare än en kran.

Det finns alltså olika metoder för att fälla ett träd. Vilken metod som används har att göra med vilka förutsättningar som finns.